user_mobilelogo

 


ПАРТНЬОР НА ПЕТИЯ ГОДИШЕН КОНГРЕС

СНЦ „Български съюз по балнеология и СПА туризъм” (БСБСПА) е национално продуктово туристическо сдружение, чиято дейност е насочена към представляване на обединените интереси на българската балнео и СПА индустрия, с оглед развитието й като приоритетен сектор на икономиката, да създава условия за солидарност и сътрудничество на заинтересованите публични институции, неправителствени организации и предприятия за развитие на балнео и СПА туризма в България. БСБСПА е неправителствена организация, обединяваща общини, инвеститори, туроператори, експерти и организации, работещи в сферата на балнео, СПА и уелнес индустрията.

Водената от Съюза политика, чрез активен диалог с български и европейски държавници, политици, специалисти, журналисти, туроператори и граждани за популяризиране на България, като дестинация за целогодишен балнео-оздравителен, СПА и уелнес туризъм, основана на уникалното природно богатство от минерални води, лечебна кал, билки и лечебен климат, доведе до промяна на широко разпространеното мнение, че България е сезонна дестинация, позната само с морския и зимен туристически продукт.

 

Наличието на природни богатства - минерални води, лечебни калонаходища и умерен климат с четири характерни сезона, както и изградените съвременни балнео, СПА и уелнес центрове към нашите хотелски комплекси, са предпоставка България да се превърне в център на здравето в Европа.

 

Основни задачи, по които БСБСПА работи:

1.Подобряване на регулаторната рамка в областта на балнео, СПА и уелнес туризма съвместно с централните и местни власти.

2.Участие в:

  • налагането на българския балнео, СПА и уелнес продукт на туристическия пазар;
  • формулирането на обща политика в областта на СПА и уелнес туризма в рамките на Европейския Съюз;
  • разработване на единни програми за обучение и квалификация на хората, работещи в сферата на СПА и уелнес туризма в рамките на Европейския Съюз.

Българският съюз по балнеология и СПА туризъм е представителят на България в Европейската СПА Асоциация /ЕСПА/. ЕСПА обединява организациите – майки в СПА сектора на страните – членки на ЕС. Основната цел в дейността на БСБСПА е да представя и популяризира България, като модерна балнео, СПА и уелнес дестинация на българския и международен туристически пазар.

БСБСПА е член и на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

 

 

 

Отличени в годишните награди за иновации на Български Съюз по балнеология и СПА туризъм 2015г.

hissariyalogo1 Logo saint george small
  baner-5